Historia: 1986

1986

Kombi jest w trakcie trasy promującej wydany wcześniej album „Kombi 4”. Zespół kończy współpracę z perkusistą Jerzym Piotrowskim. Powodem były komplikacje wynikające z miejsca zamieszkania muzyka na drugim końcu kraju, w Katowicach. Sprawiało to trudności w organizacji prób i koncertów. Od tej pory rolę perkusisty całkowicie przejął automat.

W sierpniu mija 10 lat od debiutu zespołu od debiutu na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Z tej okazji zorganizowano rocznicowy koncert oraz wydano okolicznościową broszurę. Gościnnie wystąpił Jan Pluta, który przyjechał specjalnie z RFN.

Pod koniec roku zespół występuje w Czechosłowacji, NRD i w Berlinie Zachodnim.